Rekreacja z MOSiR Sopot

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza mieszkańców na bezpłatne zajęcia rekreacyjne, które będą się odbywały czwartki, piątki i soboty.

plakat zajęcia !